RuneQuest: Runic Powers ja Glorantha – The Second Age: Ralios –PDF-julkaisut

Kirjoittanut Tero Kaija, 12.03.2007 klo 21:46
Pieni tauko ehti tulla blogikirjoitteluun, mutta jatketaanpa nyt muutaman PDF-julkaisun tarkastelun myötä. DriveThruRPG:n kautta on tilattavissa kaksi RuneQuestiin ja Gloranthaan liittyvää PDF-julkaisua, RuneQuest: Runic Powers ja Glorantha – The Second Age: Ralios. Molemmat ovat ostettavissa hieman alle 5 dollarin hintaan. Seuraavassa katsaukset kumpaankin julkaisuun.

RuneQuest: Runic Powers
Runic Powers on 24-sivuinen opus (ja noista 24 sivusta vain puolet on asiaa), jonka tarkoitus on syventää riimujen käyttöä Gloranthassa. Jokaisesta perussäännöissä kuvatusta riimusta on annettu syventävää tietoa, kuten kuinka riimuihin integroidutaan. Tokihan perussäännöt kuvaavat sääntötekniset keinot, mutta opus selvittää myös, mitä toimia ja missä olosuhteissa riimuihin integroituminen on mahdollista (esim. ilma-riimuun integroituminen vaatii keskittymistä ja kuvitelmia myrskyn keskipisteessä olemisesta jne.).

Jokaisesta riimusta on myös kuvaus, millaisessa olomuodossa riimut yleensä esiintyvät (useimmat ovat kiviä, joihin on kaiverrettuna riimun kuva), mistä niitä löytyy, kuinka harvinaisia ne ovat ja mitä asioita ja jumalia niihin liittyy. Lisäksi jokaiselle riimulle on annettu 3-6 vaihtoehtoista vaikutusta, lähinnä lisäämään vaihtelua.

Alun perin nämä riimuvoimat oli tarkoitus kaiketi olla mukana jossakin painetussa jo julkaistussa Glorantha-kirjassa, mutta sitten nämä säännöt päätettiin irrottaa erilleen ja julkaista erikseen PDF:nä. Säännöt eivät mitään mullistavaa tarjoa ja niitä ilman pystyy elämään, mutta toisaalta 5 dollarin hinta ei (ainakaan itselleni) ole niin kovin kova summa.

Glorantha – The Second Age: Ralios
Ralios-julkaisu keskittyy nimensä mukaisesti kuvaamaan Raliosta Genertelassa. Kun Glorantha – The Second Age –kirja keskittyi kuvaamaan yksityiskohtaisesti Safelsterin aluetta, niin Ralios-julkaisu keskittyy kuvaamaan muita alueita Ralioksessa, samalla yksityiskohtaisuustasolla.

Vaikka Jumaltietäjät väittävätkin hallitsevansa Raliosta, maita kansoittavat useat kapinallisryhmät ja eri klaanit. Lisäksi suuret vuorijonot erottavat alueen Wyrmien Ystävien Imperiumista. Pohjoisesta löytyvät mostalien hallitsemat vuoret, haltioiden kansoittamat metsät, telmorien valtaamat kukkulat ja orlanthien asuttama jokilaakso. Idästä löytyvät orlanthien asuttamat karut laaksot ja Halikivin peikkolinnoitus. Lännestä löytyvät myöskin peikkojen hallitsemat Guhanin kukkulat.

Eri alueet on kuvattu mukavan yksityiskohtaisesti, kiinnostavia henkilöitä ja paikkoja myöten. Myös eri rotujen väliset suhteet on kuvattu, ja millaista elo mailla on. Lisäksi julkaisu sisältää runsaasti erilaisia seikkailuideoita Ralioksen alueella (on poliittista juonittelua, suojelu- ja pelastustehtäviä, erilaisia rotujen välisiä konfliktitilanteita yms.). Näiden avulla alueelle saa pienellä vaivalla helposti aikaiseksi suuremmankin kampanjan.

Julkaisu sisältään kaikkiaan 41 sivua, ja 5 dollarin hinnalla saa rahoilleen vastinetta. Huonona puolena julkaisussa on se, että nyt kun Ralios on kuvattu näinkin yksityiskohtaisesti, himo saada vastaavaa yksityiskohtaista kuvausta myös muista Genertelan alueista kasvaa suureksi. Ja nyt kun Raliokseen on panostettu näin paljon, niin olisi kiva saada alueelle Mongoosen julkaisemana kampanjakirjoja.


Kirjoita kommentti


Nimi (*):
Kommentti (*):