Omat säännöt eli houserulet

Kirjoittanut Tero Kaija, 20.03.2007 klo 21:56
Jotta tämä blogi ei menisi pelkäksi RuneQuest-kirjojen ja –julkaisujen esittelyksi, seuraavassa listaan meidän peleissämme käytettyjä sääntömuutoksia ja syitä niiden käyttöönottoon. Vaikka uuden RuneQuestin säännöt ovatkin kauttaaltaan varsin onnistuneet (ainakin omasta mielestäni), eivät kaikki sääntökohdat ole aivan onnistuneimpia.

#1: Puolitetut haarniskahaitat. Sääntöjen mukaan kannettu haarniska aiheuttaa miinuksia kaikkiin kykyihin, jotka pohjautuvat DEX-ominaisuuteen (eli asekyvyt kuuluvat tähän ryhmään). Näin ollen esim. paksu nahkahaarniska (2 AP) aiheuttaa -14% haitat ja vastaavasti täysi levyhaarniska -42% haitat. Jos aloittelevan hahmon asekyvyt ovat luokkaa 50-60%, niin esimerkiksi 3 AP:n haarniska aiheuttaa -21% haitat. Tällöin asekyvyt ovat 30-40% luokkaa, jolloin osuminen alkaa olla jo arpapeliä. Tämän takia olemme puolittaneet haarniskahaittojen vaikutukset puoleen, ja nyt haarniskan pitäminen alkaa olla järkevää.

#2: Kulttiloitsujen heitto Lore (Cult Theology) –kykyä käyttäen. Kultit opettavat palvojilleen Rune Magic –loitsuja, jotka ovat listattu Cults of Glorantha Volume I:ssä. Perussäännöt sanovat, että Rune Magic –loitsujen heittämiseen tarvitaan riimuintegraatio ja riimukohtainen Runecasting-kyky. Tässä olemme tehneet niin, että kultin opettamiin loitsuihin ei tarvita riimuintegraatiota ja loitsuja heitetään Lore (Cult Theology) –kyvyllä. Riimut ja niiden kautta opeteltavat loitsut toimivat kuten säännöt kertovat.

#3: Skybolt-loitsukuvausta muutettu. Sääntöjen kuvaamat Rune Magic –loitsut ovat lähes vastaavia kuin vanhan RuneQuestin henkiloitsut, mutta Skybolt-loitsu on varsin ylivoimainen, varsinkin kun kyseinen loitsu on Orlanthin palvojien opeteltavissa sääntömuutoksen #2:n myötä ilman riimuintegraatiota. Skybolt on Magnitude 3:n loitsu, joka voidaan heittää ainoastaan ulkona ja tekee 3D6 vahinkoa satunnaiseen osumapaikkaan, ohittaen kaiken haarniskan. Kohde voi toki yrittää vastustaa loitsua, käyttäen Dodge-kykyä. Loitsu on varsin ylivoimainen, ja siksi olemme muuttaneet kuvausta niin, että taivaalla vaaditaan vähintään 51% pilvipeitto ja loitsu tekee onnistuessaan 1D8 pistettä vahinkoa.

#4: Väsymyssääntöjä muokattu. Erilaiset toimet on jaettu kolmeen ryhmään: kevyeeseen, keskiraskaaseen ja raskaaseen. Taistelu kuuluu keskimmäiseen ja näin ollen hahmo jaksaa taistella CON:n verran minuutteja kunnes heitetään tarkistusta väsymiselle. Jos CON on keskimäärin 11, niin hahmo jaksaa siis taistella yhteensä 55 Combat Round:ia ilman merkkejä väsymyksestä (minuutissa on 5 Combat Round:ia). Näin pitkään ei yksikään taistelu ole vielä kestänyt, ja uskoisin tuskin koskaan tulevan kestämääkään. Näin ollen olemme nostaneet taistelun raskaaseen ryhmään, jolloin hahmo jaksaa taistella CON:n verran Combat Round:eja ennen kuin heitellään väsymisestä. Tämän seurauksena on mahdollista, että hahmot saattavat joutua joskus jopa testaamaan väsymistään taistelun tiimellyksessä.

#5: Haarniskan ohittaminen tähdätyllä iskulla poistettu. Jos haluaa tehdä tähdätyn iskun, asekyky kärsii -40% haitan. Tähdätyn iskun avulla on myös mahdollisuus ohittaa kohteen käyttämä haarniska. Heikoilla asekyvyillä tämä mahdollisuus on ihan järkevä, mutta kun vastaan astelee sankaritasoinen miekkamies, joka miekankäyttökyky on reilusti yli 100%, niin tällaisen hahmo asekyky -40% muutoksen jälkeenkin on varsin kova. Senpä takia tällaista hahmoa vastaan ei ole mitään järkeä edes käyttää haarniskaa, koska vastustaja pystyy ohittamaan sen tähdätyllä iskulla, ja haarniska aiheuttaa lisäksi haittoja omiin asekykyihin. Tämän takia olemme poistaneet säännöistä kokonaan haarniskan ohittamisen tähdätyllä iskulla.

#6: Onnistuminen Enchanting-kyvyssä auttaa selvittämään taikaesineiden ominaisuuksia. Hahmojen löytäessä taikaesineitä, onnistuessaan Enchanting-kyvyssä hahmo voi saada selville, sisältääkö esine yleensäkään taikuutta ja mahdollisesti kuinka esine saattaa toimia. Ominaisuuksien tarkempi paljastuminen jää pelinjohtajan harteille, ja kaikkien taikaominaisuuksien selvittäminen vaatii asiaan liittyviä loitsuja. Kyvyllä kuitenkin pystyy selvittämään esineeseen liittyviä merkkejä ja mikä esineen tarkoitus on.

#7: Taistelukyvyissä kompuroidessa omat kompurointitaulukot käytössä. Perussäännöt jättävät mahdolliset kompuroinnit taistelukyvyissä pelinjohtajan harkinnan varaan, joten olen ottanut käyttöön omat kompurointitaulukot. Näin pelaajilla on etukäteen selvillä, mitä kompuroidessa voi tapahtua eikä tapahtumia jätetä pelinjohtajan kekseliäisyyden varaan.

#8: Lukemaan/kirjoittamaan oppimista helpotettu. Alun perin säännöt ilmoittavat, että hahmo osaa lukea/kirjoittaa osaamaansa kieltä, kun kyky kielessä on yli 80%. Olemme pudottaneet rajan 50%:iin. Olemme kuitenkin lisänneet lukemiselle/kirjoittamiselle oman kyvyn. Kun hahmon kyky kielen puhumisessa nousee 50%:iin tai yli, hahmo oppii lukemaan/kirjoittamaan kieltä INT:n verran. Kykyjä voi tämän jälkeen kohottaa normaalisti. Näin ollen pelihahmojen mahdollisuus osata lukea jotain kieltä nousee suuremmaksi.

Edellä mainittujen kohtien lisäksi on varmasti tullut sääntöjä venytettyä muulloinkin, mutta näihin kohtiin on tullut törmättyä useimmiten. Ja kun lukee Mongoose Publishingin foorumia, niin näihin samoihin asioihin (ja moniin muihinkin) ovat pelinjohtajat ja pelaajat tehneet muutoksia. Kunhan pelaajahahmojen kyvyt ja taidot kasvavat entisestään, niin varmasti lisää korjattavaa tulee vastaan, mutta se on sen ajan murhe. Muutoin olemme pyrkineet pelaamaan sääntöjen mukaan, ja eipä kukaan pelaajista vielä toistaiseksi ole sääntöjä ryhtynyt kritisoimaan.


Kommentit


Mika kommentoi:

Olemme tehneet hyvin samantapaisia muutoksia omiin sääntöihin, panssarihaitan puolittaminen, väsymyssääntöjen muuttaminen ja lukemaan/kirjoittamaan oppiminen.

Tuo Enchanting-kyvyn käyttö taikaesineiden ominaisuuksien selvittämiseen on hyvä idea, pitää testata omassa pelissä.

19.04.2007 klo 07:55


Kirjoita kommentti


Nimi (*):
Kommentti (*):